Επαγγελματικος Προσανατολισμος Ενηλίκων - Νοτάκης Αντώνης

Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ενηλίκων

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε Ενήλικες είναι πλέον μία αναγνωρισμένη από την κοινωνία υπηρεσία καθώς στις ημέρες μας συντελούνται ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές και ο κόσμος της εργασίας συνεχώς αλλάζει. Κατά συνέπεια όλοι μας αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις όπως:

 • να κάνουμε επαγγελματικές επιλογές λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα μάθησης και εργασίας,
 • να βρούμε αλλά και να διατηρήσουμε μια θέση εργασίας,
 • να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα της σταδιοδρομίας μας αλλά και της προσωπικής μας ζωής,
 • να διαχειριστούμε τις συχνές εναλλαγές μεταξύ εκπαίδευσης, ανεργίας και εργασίας και να επανασχεδιάσουμε την επαγγελματική πορεία, όταν χρειάζεται.

Η επιλογή και άσκηση ενός επαγγέλματος αποτελεί ένα διαρκές «ζητούμενο», από την εφηβεία μέχρι και το τέλος της μέσης ενήλικης ζωής. Ένας από τους λόγους είναι ότι το άτομο ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει τις αρχικές του επιλογές ή να αναγκαστεί να αλλάξει απασχόληση. Όμως, ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος δεν αλλάξει επάγγελμα, προκύπτουν αλλαγές και απαιτούνται προσαρμογές, για τουλάχιστον δύο λόγους:

 • Αλλάζει το ίδιο το άτομο, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ηλικίας: αλλάζει ρόλους, αποκτά διαφορετικά κίνητρα, μεταβάλλει στάσεις προς τη ζωή και πιστεύει σε -περισσότερο ή λιγότερο- διαφορετικές αξίες.
 • Αλλάζει το περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται ο άνθρωπος. Αλλαγές συμβαίνουν, για παράδειγμα, στην οικογένεια, στις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες, στο πολιτικό επίπεδο και, κυρίως, στον τεχνολογικό τομέα.

Όλες αυτές οι αλλαγές καθιστούν αναγκαίες αντίστοιχες προσαρμογές στο άτομο, σε σχέση με το ασκούμενο επάγγελμα. Έτσι, καθίσταται αναγκαίος ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ενηλίκων. Η Επαγγελματική Συμβουλευτική σύμφωνα με τις αναφορές του Ο.Ο.Σ.Α., της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αφορά σε υπηρεσίες και σε δραστηριότητες που έχουν στόχο να βοηθήσουν τα άτομα, κάθε ηλικίας και σε κάθε στάδιο της ζωής τους, να κάνουν εκπαιδευτικές, επαγγελματικές επιλογές, επιλογές κατάρτισης, όπως και να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους.

Ατομική Συμβουλευτική

 • Συμπλήρωση Βιογραφικού Σημειώματος
 • Δεξιότητες Αυτοπαρουσίασης – Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού
 • Χορήγηση αξιόπιστου ψυχομετρικού ερωτηματολογίου – τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού με ερμηνεία ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.
 • Χορήγηση αξιόπιστου ψυχομετρικού ερωτηματολογίου – τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού με ερμηνεία ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Ομαδική Συμβουλευτική

 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
 • Αυτογνωσία
 • Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Δεξιότητες Αυτοπαρουσίασης – Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού
 • Συμπλήρωση Βιογραφικού Σημειώματος

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και συνάμα μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Online Συμβουλευτική

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης - Logo

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ