Επιλογή Μεταπτυχιακού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης

Τι είναι ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Η επιλογή ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι συνήθως μία δύσκολη και κάποιες φορές χρονοβόρα διαδικασία. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελεί εξειδίκευση σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο.

Γιατί να κάνω ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Κύριος στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας. Η διάρκεια ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα τον κλάδο ή το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και έχει συνήθως διάρκεια ένα ή δύο χρόνια. Συνήθως περιλαμβάνει διδακτικές ώρες καθώς και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πώς να Επιλέξω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Υπάρχουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα και Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Εξωτερικό. Μέσα από την εξειδίκευση που διαθέτουμε στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, την αναγνώριση του πτυχίου, τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και για τη διαδικασία επιλογής για κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Αναλύουμε όλες τις πτυχές ώστε να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου Μεταπτυχιακού Προγράμματος ανάλογα με τα μελλοντικά σχέδια, τις κλείσεις, τα ενδιαφέροντα, τις προσδοκίες και τους στόχους του κάθε υποψηφίου.

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και συνάμα μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Online Συμβουλευτική

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης - Logo

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ