Συχνές ερωτήσεις

Απαντήστε άμεσα σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε

Συνδρομές & Επιστροφές

Στην Ελλάδα σήμερα βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η πρώτη αρνητική συνέπεια που δημιουργείται από την σκληρή οικονομική πραγματικότητα της χώρας είναι η ανεργία. Βλέπουμε τα ποσοστά ανεργίας να σκαρφαλώνουν σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ειδικά ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, ενώ υπάρχει συσσώρευση εν δυνάμει εργαζομένων σε ορισμένους κλάδους, άνθηση της ετεροαπασχόλησης, και παράλληλα εντοπίζεται ανεπάρκεια εξειδικευμένων ανθρώπων σε σύγχρονα επαγγέλματα, κατασπατάληση του ανθρώπινου ενεργητικού σε μη παραγωγικές δραστηριότητες και υποβάθμιση της χώρας μας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Έως σήμερα η πολύ σημαντική απόφαση ενός νέου ως προς την επαγγελματική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει βασιζόταν συνήθως σε ανεξέλεγκτους παράγοντες (επιθυμίες γονιών, επαγγέλματα της μόδας, τάσεις της εποχής, κλπ). Σήμερα οι νέοι, αντιλαμβανόμενοι το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να χτίσουν την επαγγελματική τους καριέρα νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια και συναισθηματική αποσταθεροποίηση, καταστάσεις που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.

Άρα η ανάγκη για συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε έφηβους, αλλά και ενήλικους που αναζητούν νέα επαγγελματική κατεύθυνση, γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ. Η συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά το άτομο να διερευνήσει τα τέσσερα βασικά στοιχεία εαυτού που είναι καθοριστικά για τη σχέση του με το επάγγελμα:

 1. Την προσωπικότητά του – τι μου ταιριάζει να κάνω;
 2. Τα ενδιαφέροντά του – τι μου αρέσει να κάνω;
 3. Τις ικανότητες & δεξιότητές του – τι μπορώ να κάνω καλά;
 4. Τις αξίες του – τι είναι σημαντικό για εμένα;

Χρησιμοποιώντας τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς και εξειδικευμένα ψυχομετρικά τεστ συμπληρωματικά με προσωπικές συνεντεύξεις, ο σύμβουλος βοηθά το άτομο να συνδυάσει προσωπικότητα, αξίες, αντιλήψεις, ταλέντα και κλίσεις με τις δυνατότητές του αλλά και με τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες πληροφορώντας το για τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των διαφόρων επαγγελμάτων. Έτσι το άτομο έχει όλα τα στοιχεία για να επιλέξει την καταλληλότερη καριέρα. Μια καλή επιλογή επαγγελματικής καριέρας ανοίγει δρόμο για μια καλύτερη και ισορροπημένη ζωή.

1. Αρχική ατομική συνάντηση με το κάθε παιδί

 • Γνωριμία με τον σύμβουλο
 • Ιστορικό του παιδιού
 • Ενημέρωση και εξοικείωση με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος
 • Ενημέρωση των γονιών / κηδεμόνων για το πρόγραμμα

2. Χορήγηση των ψυχομετρικών τεστ

3. Παράδοση αποτελεσμάτων ατομικά με το κάθε παιδί

 • Συμβουλευτική σε σχέση με τα αποτελέσματα των τεστ και της αρχικής συνάντησης
 • Πληροφόρηση για επαγγελματικές κατευθύνσεις & επαγγέλματα
 • Ενημέρωση των γονιών για τα αποτελέσματα
 • Αξιολόγηση

Ατομικά, στο γραφείο σε προσυμφωνημένες ώρες μεταξύ του συμβούλου και του ενδιαφερόμενου. Συνήθως χρειάζονται περίπου 7 ώρες στο σύνολο οι οποίες μοιράζονται σε 3 ή 4 ωριαίες ή δίωρες συναντήσεις.

Ομαδικά, σε ένα φροντιστήριο ή σχολείο το πρόγραμμα διεξάγεται συνήθως στη διάρκεια τριών, συνεχόμενων κατά προτίμηση, Σαββατοκύριακων. Για τις ατομικές συναντήσεις με τον σύμβουλο τα ραντεβού με τα παιδιά κλείνονται διαδοχικά. Η χορήγηση των τεστ γίνεται ομαδικά σε γκρουπ έως 12 παιδιά την κάθε φορά.

Κάνω μαθήματα

Από 15 + και άνω, προτιμότερα από το καλοκαίρι μετά το τέλος της Γ’ γυμνασίου.

Το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα τον αριθμό των παιδιών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Προσφέρονται ειδικές τιμές για παιδιά που διαβιούν σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Προαιρετικά: επιπλέον συνάντηση – follow up 15 μέρες μετά, με στόχο τη δημιουργία σχεδίου δράσης για το κάθε άτομο ξεχωριστά.

Δεν βρέθηκε επαρκής απάντηση;