Σύγκριση Βάσεων 2019-2020

Σύγκριση Βάσεων 2019-2020 - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης
Σύγκριση Βάσεων 2019-2020 - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης

Η Σύγκριση της Πορείας των Βάσεων του 2020 με εκείνες του 2019

Δείτε αναλυτικά την σύγκριση των φετινών βάσεων σε σχεση με εκείνες του 2019

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και συνάμα μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Online Συμβουλευτική

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης - Logo

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης