Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας στην συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους υποψήφιους να συμπληρώσουν σωστά το μηχανογραφικό δελτίο που αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα σημεία για την εισαγωγή τους στα ανώτατα ιδρύματα εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα μέσα από ένα ατομικό πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει γίνεται υπολογισμός μορίων του μαθητή μέσω ειδικού λογισμικού, ενημέρωση για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού, ανάλυση των επαγγελμάτων καθώς και οι προοπτικές που έχουν στην αγορά εργασίας, ιεράρχηση των προτιμήσεων του μαθητή και σύνδεση αυτών των προτιμήσεων με συναφείς επαγγελματικούς κλάδους. Τέλος προβαίνουμε στην διασαφηνίση κρίσιμων λεπτομερειών που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος όπως είναι οι δυνατότητες μεταγραφής, ειδικές παθήσεις, οι διακρίσεις αθλητών.

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μπορεί να γίνει κλείνοντας ραντεβού στο γραφείο μας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης είτε διαδικτυακά μέσω σύγχρονων πλατφορμών τηλεκπαίδευσης από την ηλεκτρονική μας σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: