Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης

Τι είναι ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού βοηθά κυρίως τους νέους, μέσα από διαδικασίες πληροφόρησης και διερεύνησης του εαυτού τους, να επιλέξουν σπουδές ή επάγγελμα. Επιπλέον, συμβουλευόμενοι μπορεί να είναι όσοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για σπουδές ή την αγορά εργασίας.

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και συνάμα μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Τι κάνει ένας Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ανάλογα με τις ανάγκες του συμβουλευόμενου, έργο του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας του ατόμου, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων, η μετάδοση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης πάνω σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα.

Επίσης, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, χωρίς να κατευθύνει και να καθοδηγεί τον συμβουλευόμενο σε ορισμένες σπουδές και επαγγέλματα, οφείλει να ακολουθεί τη δεοντολογία και να σέβεται τις αρχές που διέπουν τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, δηλαδή την αρχή της αναγνώρισης της ελεύθερης επιλογής, την αρχή της ατομικότητας και την τήρηση του απορρήτου.

Χαρακτηριστικά του Καλού Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κρίνεται σκόπιμο να διακατέχεται από:

  • Αγάπη
  • Ικανότητα διαχείρισης της διαφορετικότητας
  • Πραότητα, υπομονή, διακριτικότητα
  • Ενδιαφέρον για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
  • Υπευθυνότητα
  • Ενεργητική ακοή, κατανόηση, εχεμύθεια.

Σκοπός και Στόχος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες μας έχουν στόχο να βοηθήσουν τους νέους να πάρουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, ώστε να χαράξουν τις κατάλληλες για αυτούς προϋποθέσεις που θα τους βοηθήσει να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρα αλλά και τους στόχους τους.

Το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συνεχώς αλλάζει, όπως επίσης και η έλλειψη πληροφόρησης για το ακριβές αντικείμενο των Πανεπιστημίων καθιστούν την ανάγκη των μαθητών να πληροφορηθούν, να ανακαλύψουν τις επαγγελματικές τους κλίσεις και δεξιότητες, για να μπορέσουν να επιλέξουν το σωστό δρόμο που θα τους οδηγήσει πιο κοντά στους στόχους τους.

Κλείνοντας, σκοπός και συνάμα μέλημα μας είναι:

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και συνάμα μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Online Συμβουλευτική

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης - Logo

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ