Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Νοτάκης Αντώνης

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Τι είναι;

Τα Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένα εργαλείο το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να μας δώσει την πλήρη εικόνα ενός υποψηφίου. Με τη βοήθεια ενός Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορεί να γίνει ανάλυση και κατανόηση πολλών πτυχών του ενδιαφερόμενου.

Είδη Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Υπάρχουν διάφορα είδη τεστ που βοηθούν στην ανάλυση και κατανόηση από τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού διαφόρων πτυχών του ενδιαφερόμενου. Κάθε ένα από αυτά μας δίνει ένα κομμάτι του παζλ που όταν ενωθούν θα μας δώσουν ξεκάθαρη την εικόνα και θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε την πορεία στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό στίβο.

Νοτάκης Αντώνης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός και συνάμα μέλημά μας είναι η συνεχής και έγκυρη πληροφόρηση και η προώθηση της έννοιας του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους νέους ανθρώπους.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Επαγγελματικος Προσανατολισμος - Νοτάκης Αντώνης - Φωτογραφία Προφίλ

Online Συμβουλευτική

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Νοτάκης Αντώνης - Logo

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ