Υπολογισμός Μορίων 2020

Υπολογισμός Μορίων με το προηγούμενο σύστημα